970*90

សូមអភ័យទោសសម្រាប់ការបង្កើតវីដេអូចម្រៀងនេះឡើងដោយកំហុសឆ្គង
Be kind Give the following comments for Advice
We will change in possible and quickly
អគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនា – ជាវ – វាយតម្លៃ – និងមតិយោបល់
Thank for visiting – Subscribe – Assess – and comments ♥️
គុណភាពវីដេអូ (Quality) [1080p]

រឿង (Movie): 麻辣校花
Link:
តន្រ្តី (Song): ស្រលាញ់គេហើយមែនទេ
អ្នកចម្រៀង (Singer): ឈិន ម៉ានិច្ច (Chhin Manin)
Video Creators: TaeSkor Remix

មានអារម្មណ៏ទឹកភ្នែកស្រក់ហូរ ពេលដែលឃើញអ្វីដែលមិនចង់ឃើញ ទោះដឹងថាមិត្តភាពយើងមានកម្រិត តែអន់ចិត្តពេលបងក្បែរគេ ហាមខ្លួនឯងដែរតែនៅតែគិត ខុសត្រង់បេះដូងមិនអាចគេចផុតពីស្នេហា

ស្រលាញ់គេហើយមែនទេ ចូលរួមអបអរផងណា ញញឹមជូនពរទាំងទឹកនេត្រា សង្ឃឹមថាកាត់ចិត្តបានឆាប់

ស្រលាញ់គេហើយមែនទេ ដឹងទេម្នាក់នេះឈឺចាប់ ទោះបីជាប្រឹងដល់ស្លាប់ក៏គេមិនអាចស្រលាញ់យើង..
___________________________________________________________________

Feel the tears is flowing down when I see what i don’t want to see. even though I know that our friendship is has a limited but I so distraught when you are beside someone. I have got ban my self but i still think, it wrong that the heart can not escape from love.

you in love with someone? I want to say that congratulations with smiling, wishes , with my tears also. I hope that i can forget you for quickly.

You in love with someone? You know that I hurt.
even though I have to trying to until died, he can’t love me..
____________________________________________________________________

Mean arom tek pnek srok hor pel de khernh a-vey de min jong khernh tous deng tha met-pheap yerng mean kom-reth tae orn jet pel bong kbe ke ham khloun eng de tae nov tae kit khos trong bes-dong min arc kech pot pi sne ha

Srolanh ke hery men te jo roum trek or pong na nhor nhem joun phor teang tek ne-tra song-kem tha kat chet ban chab

Srolanh ke hery men te deng te mneak nis cheu chab tous bey jea preng dol slab kor ke min arc srolanh yerng

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *