970*90

សូមអភ័យទោសសម្រាប់ការបង្កើតវីដេអូចម្រៀងនេះឡើងដោយកំហុសឆ្គង
Be kind Give the following comments for Advice
We will change in possible and quickly
អគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនា – ជាវ – វាយតម្លៃ – និងមតិយោបល់
Thank for visiting – Subscribe – Assess – and comments ♥️

រឿង (Drama): Youth
បទចម្រៀង (Song): មិនចង់បែបនេះ (don’t want like this)
អ្នកចម្រៀង (Singer): Rith Accoustic ft Boty JJ
Video Creators: TaeSkor Remix

ផ្តើមមានស្នេហា ផ្តើមមានអារម្មណ៏ខ្វល់ ក្នុងចិត្តលួចឆ្ងល់តែងតែមានមនុស្សរំខាន អារម្មណ៏ចេះតែហួងហែង ចង់ដឹងមានមនុស្សប៉ុន្មានតែងមករំខានស្នេហាយើងទាំងពីរ

តែយូរៗទៅ ក៏មានចិត្តប្រច័ណ្ឌ ដូចបន្ទាត់ខណ្ឌចន្លោះយើងទាំងពីរ តែងហាមមិនឲ្យទាក់ទង ប្រាប់គេស្ទើរតែគ្រប់វិនាទីព្រោះតែមនុស្សម្នាក់នេះស្រលាញ់គេខ្លាំង

ផ្តើមមានចិត្តប្រច័ណ្ឌពេលឃើញអូនស្និទ្ធស្នាលអ្នកផ្សេង ក៏មានចិត្តហួងហែងមិនចង់អោយគេស្និទស្នាលអ្នកណា

មិនចង់ឃើញបែបនេះ មិនចង់ទ្រាំបែបនេះ មិនចង់អោយរូបគេស្និទស្នាលជាមួយអ្នកផ្សេង ដឹងទេថាខ្ញុំប្រច័ណ្ឌ ទោះដឹងត្រឹមនិយាយគ្នាលេង មិនចង់អោយទាក់ទងអ្នកផ្សេងក្រៅពីខ្ញុំឡើយ

ដឹងទេខ្ញុំអន់ចិត្តដឹងទេខ្ញុំលួចយំ បានត្រឹមតែសង្ងំ លាក់ទុកក្នុងទ្រូងម្នាក់ឯង មិនចង់មានអ្នករំខានថាខ្ញុំផ្តាច់ការក៏បាន ព្រោះតែគ្រប់យ៉ាងមកពីខ្ញុំស្រលាញ់អ្នកខ្លាំងពេកហើយ
____________________________________________________________________

start to love, start to feeling worry. in my mind it always wondering about who that annoyed, my feel care about how many of people that annoyed to our love.

But over time, I have a jealousy like the line between us both I ban you to stop contacting, tell you almost every second because this person loves you so much.

I have been jealous when i see you be closer to another I begin care.. I don’t want you to be closer with anyone.

I don’t want to see this, don’t want to be resistance, don’t want you to be closer with another. you know I’m jealous, even though it just talking, I don’t want you to have relationship with anyone just only me

you know, I’m distraught, I’m crying and just hidden it in my mind I don’t want anyone annoying us.
everyone can say I am bad because of everything I love you more than myself..
______________________________________________________________________

Pderm mean sne ha pderm mean arom khvol khnung chet louch chhgol taeng tae mean monus rom khan arom jes tae houng haeng jong deng mean monus pun-man taeng mok rom khan sne ha yerng teang pi

Tae you you trov kor mean chet pro-chan doch bon-tot khan jon-los yerng tang pi taeng ham min oy teak tong prab ke ster tae krob vi-neaty prous tae monus mneak nis srolanh ke khlang

Pderm mean chet prochan pel khernh oun snet-sna neak p’seng kor mean chet houng haeng min jong oy ke snet-sna neak na

Min jong khernh beb nis min jong trom beb nis min jong oy roub ke snet-sna jea mouy neak p’seng krav pi khnom lery

Deng te khnom orn chet deng te khnom louch yom ban trem tae song-gom leak tuk khnung troung mneak eng min jong mean neak rom khan tha khnom pdach ka kor ban prous tae krob yang mok pi khnom srolanh neak khlang pek hery

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *