970*90

សូមអភ័យទោសសម្រាប់ការបង្កើតវីដេអូនេះឡើងដោយកំហុសឆ្គង
Be kind Give the following comments for Advice
We will change in possible and quickly
អគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនា – ជាវ – វាយតម្លៃ – និងមតិយោបល់
Thank for visiting – Subscribe – Assess – and comments ♥️
គុណភាពវីដេអូ [Quality 1080p]

រឿង (Drama): happiness find rainbow
បទចម្រៀង (Song): មាននឹកបងទេអូន
អ្នកចម្រៀង (Artist): Rith Bros pov
បទស្រី (female version): មាននឹកអូនទេបង
អ្នកចម្រៀង (Singer): LA
Video Creators: TaeSkor Remix

សង្សារបងអើយមាននឹកបងទេ ក្បែរគេ គេល្អឬអត់ តែបើតាមបងសន្មតអូនច្បាស់ជាសុខហើយ ពេលនេះបាត់ដំណឹងអូនឈឹង គ្មានលឺសំលេងឆ្លងឆ្លើយ យ៉ាងមិចហើយពៅត្រាណត្រើយបងបារម្ភ

វេលាកន្លងបងនៅម្នាក់ឯង ម្នាក់ឯងតែងចាំមើលអូន ចង់ដឹងពីដំណឹងស្ងួន តើអូនសុខយ៉ាងណា ចង់ដឹងពីសង្សារថ្មីស្រី ចង់ឃើញទាំងជីវា ពេលនេះអូននៅទីណាដឹងទេថាបងនឹក

មាននឹកបងទេស្ងួន មាននឹកបងខ្លះទេស្ងួន តែបងវិញនឹកអូននឹកឡើងហូរទឹកភ្នែកហើយ ចង់អោយវេលាត្រលប់ណាស់ ចង់សុំអោបអូនជាលើកចុងក្រោយ តែគ្មានឱកាសឡើយ សូម្បីត្រឹមតែគិតថាជួបអូន

មាននឹកបងទេស្ងួន មាននឹកបងខ្លះទេស្ងួន បើយើងអាចជួនជួនទោះអស់អ្វីបងលែងគិត អូនត្រូវការអ្វីក៏លះបង់ បងអោយគ្រប់យ៉ាងសូម្បីជីវិត សុំត្រឹមអូនមកជិតឲ្យបងថែរដូចមុន
___________________________________________________
my darling, do you miss me ? you are near him, it was good? but if I assume you are fine. and now you are gone, no more talking, how are you, i’m worried.

In the past, I was alone, I alway waiting to see you and want to know about you. How are you? I want to realize about your loved and want to see you as well. Where are you now you know, I miss you.

Do you miss me Just a little, but I miss you, miss you and i cry, I want the time to come back and want to hug you for last time, but there is no chance although think that can see you again.

Do you miss me Just a little if we can be together, I don’t care about anything. What you want, Everything I can sacrifice I will bring you for everything, even my life, I just want you to stay beside me, as before.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *