970*90

រឿង (movie): Rebellious Teenager
បទចម្រៀង (Song): នៅចាំបានទេ
អ្នចម្រៀង (Artist): Chhai Yuth

ចាំនៅចាំបានទេ បងនឹងមាសមេ បានផ្តើមស្នេហ៏នឹងគ្នា ចាំ ចាំទេពុំងារ ស្ទើរគ្រប់វេលាយើងឆាតរកគ្នារហូត…

នឹកបងនឹកអូនណាស់ តែអូនប្រែផ្លាស់ មានអ្នកថ្មីទៅហើយ នឹកបងទេត្រាណត្រើយ ទោះបែកគ្នាហើយតែបងចង់អោយអូននឹក

ប្រុសម្នាក់នេះនៅរង់ចាំអូនវិលត្រលប់ ស្នេហ៏នេះមិនទាន់បញ្ចប់ ព្រោះចិត្តនេះនៅត្រូវការអូន បេះដូងមួយនេះស្រែកហៅស្ងួន គ្រាន់តែចង់ឲ្យចិត្តអូននឹកដល់បង…
__________________________________

Remember, do you remember? You and I started loving, remember, you remember? Almost every time we chat …

Miss I miss you so much, but you have repented, have someone new, do you miss me? Even though we are broken, but I want you to miss..

This guy is waiting for you to return, this love is not over, because the heart still needs you, my heart is calling, just wanting your heart miss me …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *