970*90

សូមអភ័យទោសសម្រាប់ការបង្កើតវីដេអូចម្រៀងនេះឡើងដោយកំហុសឆ្គង
Be kind Give the following comments for Advice
We will change in possible and quickly
អគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនា – ជាវ – វាយតម្លៃ – និងមតិយោបល់
Thank for visiting – Subscribe – Assess – and comments ♥️
គុណភាពវីដេអូ [Quality 1080p]

រឿង (Drama): Sweet Combat
ចំរៀង (Song): ចិត្តមិនក្លាហាន
អ្នកចម្រៀង (Singer): Suffer Band
Video Creators: Taeskor Remix

សុំពេលនៅក្បែរអូន ចង់នែបនិត្យកាយអូន យូរហើយៗ ចង់ប្រាប់ទៅត្រាណត្រើយពាក្យលាក់ទុកយូរហើយក្នុងបេះដូង

រាល់ពេលបានឃើញរូបស្រី ចិត្តមួយនេះចង់និយាយ ប៉ុន្តែស្មារតីមួយនេះមិនហ៊ានសោះ

ចង់និយាយការពិត ថាចិត្តលួចស្រលាញ់រូបអូន តែចិត្តមួយនេះមិនក្លាហាន បានត្រឹមតែលាក់ក្នុងចិត្ត ចង់នៅក្បែររូបស្ងួន និយាយការពិតឲ្យបានដឹង ប៉ុន្តែខ្លាចរូបអូន គិតជាមិត្ត ទើបចិត្តនេះចេះតែគិតមិនហ៊ាននិយាយ

បានត្រឹមតែគិតលាក់ក្នុងចិត្ត ប៉ុន្តែការពិតអ្វីដែលបងគិត ត្រឹមជាក្តីស្រមៃ..
______________________________________________________________________

Let me stay beside you, that is what I want. I want to tell you about the word that it have to hidden in my heart for along time.

whenever i saw you i want to say, but i’m not brave.

Want to tell the truth that i love you, but this mind is not brave just only hidden in the mind. want to stay close to you, want to tell the truth and let you know about my feelings, but I’m afraid you thought Just Friend, just think and can’t say.

Just think in my mind, but in reality what I think is just a dream..
______________________________________________________________________

Som pel nov kbe oun jong neb net kay oun you hery ..
Jong prab tov tran trery peak leak tuk you hery khnung bes-dong

rol pel ban khernh roub srey chet mouy nis jong ni-yey pun-tae sma-ra-dey mouy nis min hean sos

Jong niyey ka pit tha chet louch srolanh roub oun tae chet mouy nis min khla han ban trem tae leak khnung chet jong nov kbe roub s’goun niyey ka pit oy ban deng pun tae khlach roub oun kit jea mit terb chet nis jes tae kit min hean niyey

Ban trem tae kit leak khnung chet pun tae ka pit a-vey de bong kit trem jea kdey sromai

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *